apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Currying w Rubim

W nawiązaniu do wcześniejszego wpisu na temat możliwości zaimplementowania operatora kompozycji w Rubim w tym wpisie pokazuję, że Ruby posiada jeszcze jedną cechę języków funkcyjnych. Mianowicie umożliwia wywoływanie funkcji z niepełną listą parametrów. W terminologii programowania funkcyjnego nazywane jest to curryingiem. Zasadnicza idea polega na tym, że skoro funkcje traktujemy funkcje jako pierwszorzędnych obywateli w danym języku, to powinniśmy mieć możliwość częściowej aplikacji tych funkcji do ich argumentów – tzn. jeśli liczba argumentów jest mniejsza niż wymagana, otrzymujemy nową funkcję, która dopiero po dostarczeniu brakujących argumentów zwróci konkretną wartość.

W chwili gdy poznałem tę funkcję Haskella, uświadomiłem sobie, że w Rubim nie mamy takiej możliwości, tzn.

plus = ->(x,y) { x + y }
plus_two = plus[2]    # ArgumentError: wrong number of arguments (1 for 2)

Okazuje się jednak, że klasa Proc definiuje wywołanie curry, które realizuje tę funkcjonalność. Zatem korzystając z tego wywołanie możemy osiągnąć pożądany efekt:

plus = ->(x,y) { x + y }
plus_two = plus.curry[2]
plus_two[3]       # => 5
plut_two[5]       # => 7

Co więcej – uzyskana w ten sposób funkcja nie wymaga wywoływania curry w celu częściowej aplikacji argumentów:

multiply = ->(x,y,z) { x * y * z }
multiply_2 = multiply.curry[2]
multiply_2_3 = multiply_2[3]
multiply_2_3[5]          #=> 30
ruby | haskell | currying | Opublikowano 14:46 28-08-2012. Ostatnia modyfikacja 14:46 28-08-2012 |
comments powered by Disqus