apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Programowanie obiektowe

Terminy zajęć

(dotyczy wyłącznie zająć prowadzonych przeze mnie)

 • Wykład: sala 1.38, wt. 11:15-12:45
 • Laboratorium: sala 3.27d, pn. 9:35-11:05
 • Laboratorium: sala 3.27d, pn. 11:15-12:45
 • Laboratorium: sala 3.27d, wt. 12:50-14:20
 • Laboratorium: sala 4.26, czw. 16:15-17:45

Konsultacje: wtorek, 15:30-18:00

Terminy egzaminów

 • termin “0” – 25 stycznia (pt), g. 14:00-17:00, sala 4.13 (pokój konsultacyjny)
 • termin 1 – 29 stycznia (wt), g. 11:15, sala 1.38 oraz sala 2.41 (2 sale wykładowe)
 • termin 2 – 5 lutego (wt), g. 11:15, sala 2.41
 • termin 3 – 11 lutego (pn), g. 12:00, sala 2.41

Warunkiem przystąpienia do egzaminu “0” jest ocena bdb z ćwiczeń, otrzymana najpóźniej 24 stycznia.

Wykłady

Źródła wykładów

Laboratoria

Treści zadań na Githubie

Zagadnienia na egzamin

 1. Cechy języków obiektowych
 2. Abstrakcja w językach obiektowych
 3. Cykl życia obiektu w Javie – konstrukcja i odśmiecanie
 4. Hermetyzacja
 5. Polimorfizm
 6. Definicja w ujęciu Arystotelesa
 7. Dziedziczenie a język naturalny
 8. Klasa Object w Javie
 9. Kompilacja i interpretowanie programu w Javie (odniesienie do architektury JVM)
 10. Własności typów prymitywnych w Javie
 11. Rozróżnienie na typy prymitywne oraz obiektowe, typy otokowe
 12. Różnice pomiędzy typem tablicowym a implementacjami interfejsu List
 13. Porównywanie obiektów w Javie
 14. Na czym polega „primitive obssesion”
 15. Modyfikator final dla atrybutów
 16. Modyfikatory dostępu dla atrybutów i zasady ich stosowania
 17. Porównanie własności dwóch modyfikatorów dostępu do atrybutów
 18. Hierarchia modyfikatorów dostępu (private, default, protected, public)
 19. Metody dostępowe: „gettery” i „settery”
 20. Na czym polega dostęp dziedzinowy do atrybutów?
 21. Co to jest ValueObject?
 22. Na czym polega przysłanianie atrybutów (shadowing)?
 23. Poprawne i niepoprawne wykorzystanie atrybutów klasowych (statycznych)
 24. Różnice w modelu prywatności pomiędzy Javą a Rubim
 25. Metody wirtualne w Javie
 26. Modyfikatory dostępu do metod i zasady ich stosowani
 27. Porównanie własności dwóch modyfikatorów dostępu do metod
 28. Zastępowanie i rozszerzanie zachowania klasy nadrzędnej
 29. Modyfikator final dla metod
 30. Poprawne i niepoprawne wykorzystanie metod klasowych (statycznych)
 31. Dziedziczenie a metody statyczne
 32. Metody i klasy abstrakcyjne
 33. Uzasadnienie stosowania klas abstrakcyjnych
 34. Interfejsy i ich zastosowanie
 35. Metody domyślne w interfejsie
 36. Klasy abstrakcyjne a interfejsy
 37. Dziedziczenie vs. Kompozycja
 38. Wyjątki a inne sposoby obsługi błędów
 39. Rzucanie wyjątków (throw vs throws)
 40. Obsługa wyjątków (try – catch – finally)
 41. Przyczyny występowania wyjątków (3)
 42. Typy wyjątków (2)
 43. Hierarchia wyjątków a kolejność obsługi
 44. Zasada rzucaj wcześnie, łap późno
 45. Otwieranie zasobów, a wyjątki
 46. Interfejs List i jego najważniejsze implementacje (ArrayList i LinkedList)
 47. Metody opcjonalne w interfejsie List
 48. Wyjątek ConcurrentModificationException
 49. Wzorzec iterator
 50. Interfejs Set i jego najważniejsze implementacje (HashSet i TreeSet)
 51. Metody equals i hashCode
 52. Interfejs Map i jego najważniejsze imeplementacje (HashMap i TreeMap)
 53. Metoda stream w interfejsie Collection
 54. Kolekcje a typy uogólnione (generyczne)
 55. Statyczne typy zagnieżdżone klasy (statyczna klasa) i ich własności
 56. Niestatyczne klasy zagnieżdżone i ich własności
 57. Klasy anonimowe a wyrażenia lambda
 58. Refleksja w Javie
 59. Operator instanceof
 60. Charakterystyka typów ogólnych w Javie
 61. Występowanie typów nieznanych
 62. Operatory <? extends T>, <? super T>
 63. Wymazywanie typu
 64. Rozróżnienie na program, proces, wątek
 65. Klasa Thread i interfejs Runnable
 66. ExecutorService i interfejs Future
 67. Hazard w programowaniu wielowątkowym
 68. Sekcja krytyczna
 69. Wait i notify
 70. AtomicLong vs. LongAdder
 71. Kolekcje dostosowane do pracy współbieżnej (CopyOnWriteArrayList, ConcurrentHashMap)
 72. parallelStream
| Opublikowano 15:19 17-10-2016. Ostatnia modyfikacja 12:22 28-01-2019 |
comments powered by Disqus