apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Programowanie obiektowe

Terminy zajęć

(dotyczy wyłącznie zająć prowadzonych przeze mnie)

 • Wykład: sala 1.38, wt. 11:15-12:45
 • Laboratorium: sala 3.27d, pn. 9:35-11:05
 • Laboratorium: sala 3.27d, pn. 11:15-12:45
 • Laboratorium: sala 3.27d, wt. 12:50-14:20
 • Laboratorium: sala 4.26, czw. 16:15-17:45

Konsultacje: wtorek, 15:30-18:00

Terminy egzaminów

 • termin “0” – 25 stycznia (pt), g. 14:00-17:00, sala 4.13 (pokój konsultacyjny)
 • termin 1 – 29 stycznia (wt), g. 11:15, sala 1.38 oraz sala 2.41 (2 sale wykładowe)
 • termin 2 – 5 lutego (wt), g. 11:15, sala 2.41
 • termin 3 – 11 lutego (pn), g. 12:00, sala 2.41

Warunkiem przystąpienia do egzaminu “0” jest ocena bdb z ćwiczeń, otrzymana najpóźniej 24 stycznia.

Wykłady

Źródła wykładów

Laboratoria

Treści zadań na Githubie

Zagadnienia na egzamin

(mogą ulec zmianie/rozszerzeniu)

 1. Cechy języków obiektowych
 2. Abstrakcja w językach obiektowych
 3. Cykl życia obiektu
 4. Rozróżnienie na typy prymitywne oraz obiektowe, typy otokowe
 5. Na czym polega „primitive obssesion”
 6. Czym jest hermetyzacja?
 7. Modyfikator final dla atrybutów
 8. Dostęp prywatny do atrybutów
 9. Dostęp publiczny do atrybutów
 10. Dostęp chroniony do atrybutów
 11. Dostęp pakietowy do atrybutów
 12. Metody dostępowe: „gettery” i „settery”
 13. Co to jest ValueObject?
 14. Na czym polega przysłanianie atrybutów (shadowing)?
 15. Atrybuty klasowe (statyczne)
 16. Poprawne i niepoprawne wykorzystanie atrybutów klasowych (statycznych)
 17. Różnice w modelu prywatności pomiędzy Javą a Rubim
 18. Dostęp prywatny do metod
 19. Dostęp publiczny do metod
 20. Dostęp chroniony do metod
 21. Dostęp pakietowy do metod
 22. Zastępowanie zachowania się klasy nadrzędnej
 23. Rozszerzanie zachowania się klasy nadrzędnej
 24. Modyfikator final dla metod
 25. Metody klasowe (statyczne)
 26. Poprawne i niepoprawne wykorzystanie metod klasowych (statycznych)
 27. Klasy abstrakcyjne
 28. Uzasadnienie stosowania klas abstrakcyjnych
 29. Czym jest i do czego służy interfejs?
 30. Metody domyślne w interfejsie
 31. Dziedziczenie vs. Kompozycja
 32. Przyczyny występowania wyjątków (3)
 33. Typy wyjątków (2)
 34. Hierarchia wyjątków a kolejność obsługi
 35. Zasada rzucaj wcześnie, łap późno
 36. Otwieranie zasobów, a wyjątki
 37. Rzucanie i obsługa wyjątków
 38. Interfejs List i jego najważniejsze implementacje (ArrayList i LinkedList)
 39. Wzorzec iterator
 40. Interfejs Set i jego najważniejsze implementacje (HashSet i TreeSet)
 41. Metody equals i hashCode
 42. Interfejs Map i jego najważniejsze imeplementacje (HashMap i TreeMap)
 43. Metoda stream oraz interfejs Stream
 44. Przyczyny wprowadzenia interfejsu Stream
 45. Statyczne typy zagnieżdżone klasy (statyczna klasa) i ich własności
 46. Przykład statycznego typu zagnieżdżonego z Javy
 47. Niestatyczne klasy zagnieżdżone i ich własności
 48. Przykład zastosowania klas zagnieżdżonych
 49. Klasy lokalne i ich własności
 50. Klasy anonimowe i ich własności
 51. Klasy anonimowe a wyrażenia lambda
 52. Czym jest i do czego służy refleksja?
 53. Ładowanie klas przez nazwę
 54. Dynamiczne tworzenie obiektów
 55. Dynamiczne wywoływanie metod
 56. Dynamiczny dostęp do atrybutów
 57. Rozróżnienie na program, proces, wątek
 58. Klasa Thread i interfejs Runnable
 59. ExecutorService i interfejs Future
 60. Czym jest hazard?
 61. Sposoby definiowania sekcji krytycznej
 62. AtomicInteger vs. LongAdder
 63. Kolekcje dostosowane do pracy współbieżnej (CopyOnWriteArrayList, ConcurrentHashMap)
 64. parallelStream
| Opublikowano 15:19 17-10-2016. Ostatnia modyfikacja 10:55 21-01-2019 |
comments powered by Disqus