apohllo.pl
więcej niż strona domowa...

Tag: dydaktyka (18)

 • Dydaktyka
  dydaktyka | Dodano: 25-02-2007 | Zmodyfikowano: 03-05-2018
  W bieżącym roku akademickim prowadzę zajęcia z programowania obiektowego oraz przetwarzania języka naturalnego.
  dydaktyka
 • Ruby/Rails - materiały
  dydaktyka/interfejsy-graficzne/rails | Dodano: 06-11-2008 | Zmodyfikowano: 10-04-2017
  Prezentacje z zajęć Wykłady Wprowadzenie do Rubiego – podstawowe informacje o języku Ruby Struktury języka – instrukcje warunkowe i instrukcja selekcji, bloki, pętle, wyjątki Programowanie obiektowe – klasy, obiekty, atrybuty, metody, moduły Wprowadzenie do Rails...
  dydaktyka | ruby | rails | prezentacja
 • Wprowadzenie
  dydaktyka/wdi/wprowadzenie | Dodano: 04-10-2007 | Zmodyfikowano: 01-10-2015
  Program przedmiotu Algorytm (pojęcie, zapis, konstrukcja) Prezentacja przykładowych algorytmów. Systemy pozycyjne, konwersje, zapis stało- i zmiennopozycyjny. Wybrany model maszyny Turinga. Mierzenie ilości informacji. Literatura W.M.Turski “Propedeutyka...
  dydaktyka | wdi
 • Przykłady na 1 kolokwium
  dydaktyka/wdi/przyklady-na-1-kolokwium | Dodano: 25-11-2007 | Zmodyfikowano: 06-12-2012
  Pętle Wczytywanie liter, ‘k’ – koniec wczytywania, w przeciwnym razie: zliczanie samogłosek zliczanie cyfr zliczanie znaków przestankowych ! ? , . Wypisywanie liczb podzielnych przez jakąś liczbę od 0 do 100 lub od 100 do 0 Dzielenie...
  dydaktyka | wdi
 • Bazy danych I
  dydaktyka/bazy-i | Dodano: 25-02-2007 | Zmodyfikowano: 07-03-2011
  Zajęcia z “Baz danych” dla I roku EPI odbywają się w sali 2.109. Grupy ćwiczeniowe: pn. 14.30 – 16.00 I grupa Konsultacje: śr. 16.00 – 17.30 Harmonogram zajęć: zaj. nr 1 – wprowadzenie do problematyki zaj. nr 2 – wprowadzenie do ERD zaj. nr...
  dydaktyka | db
 • Wprowadzenie
  dydaktyka/bazy-i/wprowadzenie | Dodano: 25-02-2007 | Zmodyfikowano: 22-02-2011
  Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodologiami i narzędziami wykorzystywanymi do projektowania baz danych. Zajęcia będą odbywać się w oparciu o książkę J. Ullmana oraz J. Widom “Podstawowy wykład z systemów baz danych”, WNT, Warszawa 1999. Zajęcia mają...
  dydaktyka | db | erd | rdb | dia | openoffice | rmbench
 • Lisp
  dydaktyka/lisp | Dodano: 31-03-2008 | Zmodyfikowano: 30-11-2010
  Będąc na studiach razem z Kubą Dziwiszem oraz Gosią Sztokfisz przygotowaliśmy LISPouczek, czyli prosty samouczek języka LISP. Jest on opracowany na bazie dialektu Common LISP. W obecnej chwili wiem, że informacje zawarte w tym samouczku w niektórych miejscach nie są zbyt precyzyjne, tym...
  dydaktyka | programowanie | lisp
 • Modelowanie konceptualne
  dydaktyka/bazy-i/m-konceptualne | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 10-03-2010
  Opis rzeczywistości klasy, obiekty, relacje procesy, zdarzenia Pojęcia podstawowe obiekty = encje = instancje – istniejące niezależnie i dające się zidentyfikować elementy rzeczywistości. Najczęściej opisywane za pomocą rzeczowników lub nazw własnych. Przykłady: osoba, Jan...
  dydaktyka | db | erd | isa
 • Pascal
  dydaktyka/wdi/pascal | Dodano: 17-10-2007 | Zmodyfikowano: 04-11-2009
  Typy danych Podstawowe typy danych Każda zmienna używana w języku programowania Pascal musi mieć określony typ, który określa zbiór wartości, jakie może ona przyjmować oraz wyznacza operacje, jakie mogą być wykonywane na wartościach przypisanych do zmiennej. Przykładowo – typ...
  dydaktyka | wdi | pascal | programowanie
 • Podstawy SQL
  dydaktyka/bazy-i/sql | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 31-10-2009
  Uwaga: przedstawione tutaj polecenia zapisane są w dialekcie MySQL. W innych SZBD mogą one nie działać dokładnie tak, jak to przedstawiono poniżej. W razie wątpliwości należy sprawdzić dokumentację odpowiedniego SZBD (np. na gotAPI.com). Definiowanie schematu bazy danych Plecenie CREATE...
  dydaktyka | db | sql
 • Schematy blokowe
  dydaktyka/wdi/schematy-blokowe | Dodano: 11-10-2007 | Zmodyfikowano: 04-09-2009
  Schematy blokowe są jednym ze sposobów reprezentacji algorytmów. Na schematach blokowych występują elementy dwóch typów: bloki strzałki Bloki wskazują na instrukcje, które wykonywane są w ramach algorytmu, natomiast strzałki wskazują kolejność wykonywania poszczególnych...
  dydaktyka | wdi
 • Przekształcanie
  dydaktyka/bazy-i/przeksztalcanie | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 13-05-2009
  Przekształcanie modelu konceptualnego do modelu relacyjnego. Zbiory encji Zbiory encji przekształcane są w relacje, a towarzyszące im atrybuty w odpowiednie atrybuty relacji: Osoby (Imię, Nazwisko, PESEL , Wiek) Relacje, które odpowiadają zbiorom słabych encji, poza własnymi...
  dydaktyka | db | erd | rdb
 • Dodawanie relacji isa
  dydaktyka/bazy-i/aktualnosci/dodawanie-relacji-isa | Dodano: 29-03-2009 | Zmodyfikowano: 29-03-2009
  Aby dodać relację isa do programu Dia należy wykonać następujące kroki: Pobrać plik zawierający symbol relacji isa i zachować na dysku w łatwo dostępnym miejscu. W programie Dia w boczny panelu wybrać z menu pozycję Plik -> Arkusze i obiekty…. W pojawiającym się oknie dialogowym...
  dydaktyka | db | erd | dia | isa
 • Wyrażenia regularne
  dydaktyka/jezyki-formalne-automaty/regex | Dodano: 13-04-2008 | Zmodyfikowano: 14-10-2008
  egrep Jednym z podstawowych narzędzi bazujących na wyrażeniach regularnych jest program egrep, który dla zadanego pliku wyświetla te linie, które pasują do zadanego wyrażenia. Jego składnia jest następująca: $ egrep wyrazenie_regularne plik Jeśli dodamy opcję --color=auto, to wynik...
  dydaktyka | regex
 • Normalizacja
  dydaktyka/bazy-i/normalizacja | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 05-05-2008
  Normalizacja schematu bazy danych polega na jego przekształceniu, do postaci, w której nie będą występowały następujące anomalie: redundancja – powtarzające się dane a. modyfikacji – zmodyfikowanie wartości atrybutu jednej krotki może wymagać zmodyfikowania wartości atrybutów...
  dydaktyka | db | rdb | 3NF | BCNF | 4NF
 • Języki formalne i automaty
  dydaktyka/jezyki-formalne-automaty | Dodano: 13-04-2008 | Zmodyfikowano: 24-04-2008
  Zajęcia z “Języków formalnych i automatów” dla III roku Informatyki Stosowanej na wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej odbywają się w czwartki o godz. 7.45 w sali 204. Wprowadzenie do flexa
  dydaktyka | automaty
 • RMBench
  dydaktyka/bazy-i/aktualnosci/rmbench | Dodano: 21-05-2007 | Zmodyfikowano: 21-05-2007
  Tworzenie nowego modelu w Eclipse: W oknie navigator klikamy prawym klawiszem -> New Project General -> Project, klawisz Next Wprowadzamy nazwę projektu Klikamy Finish Klikamy prawym klawiszem na nowym projekcie -> New -> Other… RMBench -> RMBench model...
  dydaktyka | rmbench
 • Rola BD
  dydaktyka/bazy-i/rola-bd | Dodano: 26-02-2007 | Zmodyfikowano: 03-05-2007
  Przyczyny wykorzystania systemów bazodanowych: jednolity interfejs programistyczny – np. język SQL wydajność spójność danych Z terminem baza danych stowarzyszone są następujące pojęcia: schemat bazy danych – abstrakcyjny opis struktury danych. instancja bazy danych...
  dydaktyka | db