apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Wyrażenia regularne

egrep

Jednym z podstawowych narzędzi bazujących na wyrażeniach regularnych jest program egrep, który dla zadanego pliku wyświetla te linie, które pasują do zadanego wyrażenia.

Jego składnia jest następująca:

$ egrep wyrazenie_regularne plik

Jeśli dodamy opcję --color=auto, to wynik działania programu zostanie pokolorowany i można będzie zobaczyć dokładnie, który fragment linii został dopasowany.

Metaznaki

Podstawowe metaznaki:
 • * – (kwantyfikator) zero lub więcej wystąpień
 • () – grupowanie wyrażeń dla kwantyfikatorów, alternatywy, dopasowań wstecznych
 • | – alternatywa – jedna opcja spośród wielu
Kwantyfikatory (określają ile razy ma być dopasowane wyrażenie, które stoi przed nimi):
 • * – zero lub więcej wystąpień (to samo co wyżej)
 • + – jedno lub więcej wystąpień
 • ? – zero lub jedno wystąpienie
Kotwice (dopasowują się do pozycji w łańcuchu, a nie konkretnych znaków):
 • ^ – początek łańcucha
 • $ – koniec łańcucha
 • \b – granica słowa
 • \< – początek słowa
 • \> – koniec słowa
Klasy znaków:
 • [] – jeden ze znaków znajdujących się wewnątrz nawiasów
 • ^ – pojawiając się na początku w kontekście klasy znaków powoduje jej zanegowanie
 • a-z – zakres znaków (tylko wew. nawiasów kwadratowych)
 • \w – znak będący literą, cyfrą lub podkreśleniem
 • \s – znak będący białą spacją (spacja, tabulator, koniec linii, etc.)
 • \d – cyfra
 • . – dowolny znak (zazwyczaj – niebędący końcem linii)
dydaktyka | regex | Opublikowano 15:52 13-04-2008. Ostatnia modyfikacja 07:47 14-10-2008 |
comments powered by Disqus