apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Lekcja 23

Spis treści | Lekcja 22 | Lekcja 24

23. Drzewa

Drzewa są zagnieżdżonymi listami. Istnieje wiele instrukcji operujących na listach w ogólności, ale przeważnie dokonują one zmian li tylko na najwyższym poziomie list. Istnieje kila instrukcji, które pozwalają dostać się do głębszych gałęzi drzewa.

23.1 subst

Instrukcja subst pozwala doknać zamiany jednego elementu na inny w całej strukturze drzew. Ma ona postać (subst element-replaced element-new tree), gdzie element-replaced, to element zastępowany, element-new, to nowy element, natomiast tree to drzewo, którym chcemy dokonać podstawienia. Jako rezultat tej instrukcji zwracana jest drzewo będące wynikiem zastąpienia odpowidnich elementów.

23.1

(subst 'franek 'zenek '((franek poszedl na zakupy)
(franek kupil mleko))) 
                 => ((zenek poszedl na zakupy)(zenek kupil mleko))

Spis treści | Lekcja 22 | Lekcja 24

lisp | Opublikowano 09:39 30-11-2010. Ostatnia modyfikacja 09:39 30-11-2010 |
comments powered by Disqus