apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Lisp

Będąc na studiach razem z Kubą Dziwiszem oraz Gosią Sztokfisz przygotowaliśmy LISPouczek, czyli prosty samouczek języka LISP. Jest on opracowany na bazie dialektu Common LISP.

W obecnej chwili wiem, że informacje zawarte w tym samouczku w niektórych miejscach nie są zbyt precyzyjne, tym niemniej, może być on przydatny we wstępnej fazie nauki tego znakomitego, choć obecnie niedocenianego, języka programowania.

Dobrym, choć niezbyt obszernym, wprowadzeniem do LISP-a jest również prezentacja p. Macieja Pasternackiego.

Najbardziej obszernym wprowadzeniem do LISPa jest niewątpliwie Common Lisp the Language Steele’go

LISPouczek

 1. Zaczynamy
 2. Elementy języka
 3. EVAL – serce LISPa
 4. Set Quantity – setq i setf
 5. Definiowanie Funkcji
 6. Lista – przydatne funkcje
 7. Lista – przydatne funkcje II
 8. Drukowanie
 9. Predykaty
 10. Funkcje logiczne
 11. Instrukcje warunkowe – IF, WHEN, UNLESS, CASE, COND
 12. Zawężenie leksykalne i zmienne specjalne
 13. Jawne wywoływanie funkcji
 14. Rekursja a iteracja
 15. Wykonywanie następujących po sobie instrukcji
 16. Listy asocjacyjne
 17. Argumenty opcjonalne
 18. Równość obiektów
 19. Notacja lambda
 20. Zbiory
 21. Stosy
 22. Tablice
 23. Drzewa
 24. Struktury
 25. Wejście/wyjście
dydaktyka | programowanie | lisp | Opublikowano 18:13 31-03-2008. Ostatnia modyfikacja 09:53 30-11-2010 |
comments powered by Disqus