Podstawowe typy danych w Rubim


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@agh.edu.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

konsultacje: wtorek 15:30 - 18:00, pokój 4.61

Typ logiczny w Rubim

In [ ]:
if(nil)
 puts "Nil jest prawdą"
else
 puts "Nil jest fałszem"
end
 
if(false)
 puts "Fałsz jest prawdą"
else
 puts "Fałsz jest fałszem"
end
In [ ]:
if(true)
 puts "Prawda jest prawdą"
end
 
if("false")
 puts "Łańcuch 'false' jest prawdą"
end
 
if(0)
 puts "Zero jest prawdą"
end
In [ ]:
puts(true.to_s)

Wartości liczbowe

In [ ]:
puts 100 ** 1000
In [ ]:
p 100 / 9
p 100 / 9.0
In [ ]:
10.times { puts "x" }
In [ ]:
p 10.to_s
In [ ]:
p "10".to_i
p "10".to_i(2)
In [ ]:
p 10 + 2 * 3
p 10.+(2.*(3))

Tablice

In [ ]:
a = [1,2,3]
p a[0]
p a[0..1]
p a[0...1]
p a[-2..-1]
In [ ]:
b = ["a", nil, 3]
puts b
p(b)
In [ ]:
c = [3, 7, 0, -10, 11, 1.1]
p(c.sort)
In [ ]:
d = Array.new(10, 1)
p(d)

Porównwanie wartości

In [ ]:
x = 100
y = 100

if(x == y)
 puts "Wartości liczbowe są sobie równe"
end
In [ ]:
a = "Ala"
b = "Ala"
if(a == b)
 puts "Łańcuchy są sobie równe"
end
In [ ]:
a = [1,2,3]
b = [1,2,3]

if(a == b)
 puts "Tablice są sobie równe"
end
In [ ]:
c = [
    [1,2,3],
    [2,3,4]
  ]
d = [
    [1,2,3],
    [2,3,4]
  ]

if(c == d)
 puts "Tablice wielowymiarowe są sobie równe"
end

Wartość pusta nil

In [ ]:
puts nil.nil?
puts 1.nil?
In [ ]:
# encoding: utf-8

a = nil

if(a.nil?)
 puts "Niepoprawna wartość"
end

p a.to_s

Pytania?