apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Język C - ćwiczenia

Kompilacja programu

1. Utwórz katalog zadania:

$ mkdir zadania

2. Zmień katalog na zadania:

$ cd zadania

3. Utwórz katalog, którego nazwa jest taka jak Twoje nazwisko, np. pohl:

$ mkdir pohl

4. Przejdź do utworzonego katalogu

$ cd pohl

5. Pobierz plik witaj_epi.c do katalogu zadania/<twoje_nazwisko>:

$ wget http://apohllo.pl/texts/witaj_epi.c

6. Sprawdź czy plik znajduje się w katalogu:

$ ls
witaj_epi.c

7. Skompiluj program:

$ gcc -o witaj_epi witaj_epi.c

8. Uruchom program:

$ ./witaj_epi

Modyfikacja programu

1. Pobierz plik pozdrowienie.c

2. Skompiluj plik pozdrowienie.c do programu o nazwie pozdrowienie

3. Uruchom program pozdrowienie.

4. Otwórz plik pozdrowienie.c w edytorze.

5. Zmodyfikuj plik tak, żeby zamiast “Witaj” na wyjściu pojawiło się “Żegnaj”.

6. Skompiluj program.

7. Uruchom zmodyfikowaną wersję programu.

Rozbudowa programu

1. Pobierz plik naglowek.c

2. Skompiluj go do programu o nazwie naglowek

3. Uruchom program.

4. Otwórz plik w edytorze.

5. Zmodyfikuj program tak by uwzględnić formalny charakter listu.

6. Skompiluj program.

7. Uruchom zmodyfikowany program.

Równanie kwadratowe

1. Pobierz plik rownanie_kwadratowe.c

2. Uzupełnij program, tak aby pytał użytkownika o współczynniki równania kwadratowego oraz obliczał i przedstawiał rozwiązanie użytkownikowi.

3. Skompiluj program za pomocą polecenia (zwróć uwagę na opcję “-lm” na końcu polecenia):

$ gcc -o rownanie_kwadratowe rownanie_kwadratowe.c -lm

4. Sprawdź działanie dla następujących przykładów:

  • a = 1, b = 3, c = 1, rozwiązania x1 = -0.382, x2 = -2.618
  • a = 1, b = 2, c = 1, rozwiązanie x1 = -1
  • a = 2, b = 2, c = 1, brak rozwiązań

Program obliczający sumę cyfr

1. Pobierz plik suma_cyfr.c

2. Uzupełnij program we wskazanych miejscach.

3. Skompiluj program.

4. Sprawdź działanie.

Program do odgadywania liczby w przedziale od do 100.

1. Pobierz plik zgadnij_liczbe.c

2. W pliku są tylko wskazówki – cały program musi być napisany samodzielnie.

3. Skompiluj program.

4. Sprawdź działanie programu.

Pesel – płeć

1. Pobierz plik pesel.c

2. Uzupełnij program, tak by na podstawie numeru pesel określał płeć osoby.

3. Skompiluj i uruchom program.

Pesel – data urodzenia

1. Pobierz plik pesel.c

2. Uzupełnij program, tak by na podstawie numeru pesel określana była data urodzenia osoby.

3. Skopiluj i uruchom program.

wdi | c | Opublikowano 14:30 18-10-2012. Ostatnia modyfikacja 15:25 18-11-2013 |
comments powered by Disqus