apohllo.pl
więcej niż strona domowa...
 

Przykłady na 1 kolokwium

Pętle

 1. Wczytywanie liter, ‘k’ – koniec wczytywania, w przeciwnym razie:
  • zliczanie samogłosek
  • zliczanie cyfr
  • zliczanie znaków przestankowych ! ? , .
 2. Wypisywanie liczb podzielnych przez jakąś liczbę od 0 do 100 lub od 100 do 0

Dzielenie całkowite/modulo

 1. Obliczyć ilość/sumę cyfr parzystych/nieparzystych występujących w danej liczbie
 2. Obliczyć ilość cyfr x (1,2,...) występujących w danej liczbie
 3. Sprawdzić czy liczba podzielna jest przez 3/9 nie wykonując pełnego dzielenia (podpowiedź: suma cyfr liczby podzielnej przez 3/9 jest podzielna przez tę liczbę)

Tablice

 1. Sprawdzić czy elementy tablicy są posortowane
 2. Wypisanie elementów wspak
 3. Odwrócenie kolejności elementów
 4. Sprawdzenie czy napis jest palindromem (podpowiedź: napis to tablic liter, palindrom to napis, jaki czytany od początku i od końca jest taki sam).
 5. Znalezienie elementu największego, najmniejszego.
 6. Policzenie ilości samogłosek w napisie (pomijając l. polskie).
dydaktyka | wdi | Opublikowano 18:06 25-11-2007. Ostatnia modyfikacja 12:10 06-12-2012 |
comments powered by Disqus