Więcej na rubyonrails.pl: Start | Pobierz | Wdrożenie | Kod (en) | Screencasty | Dokumentacja | Ekosystem | Forum | IRC

Przewodniki po Ruby on Rails

Przewodniki te zostały napisane, abyś mógł szybko zacząć efektywnie pracować z platformą Ruby on Rails oraz by pomóc Ci zrozumieć jak poszczególne jej elementy tworzą spójną całość. Strona ta dostępna jest w kilku wersjach:

Strona ta dostępna jest w kilku wersjach:

Docelowo polskie tłumaczenie pojawi się na oficjalnej stronie frameworku.

Ta strona nie jest jeszcze ukończona. Co więcej - powstaje na podstawie przewodników angielskich, które również są ciągle uaktualniane.
Przewodniki, które posiadają jedynie angielski opis, nie zostały obecnie przetłumaczone. Jeśli chciałbyś je przetłumaczyć lub poprawić inne błędy zajrzyj na stronę polskiego tłumaczenia na githubie.

Na początek

Zaczynamy z Ruby on Rails

Wszystko co musisz wiedzieć aby zainstalować Railsy oraz stworzyć swoją pierwszą aplikację.

Modele

Migracje schematu bazy danych

Ten przewodnik omawia mechanizm migracji modułu Active Record pozwalającego na ustrukturyzowaną i zorganizowaną zmianę (schematu) bazy danych.

Walidacje i callbacki w module Active Record

Ten przewodnik omawia mechanizmy walidacji i callbacków modułu Active Record.

Asocjacje modułu Active Record

Ten przewodnik omawia wszystkie typy asocjacji występujących w module Active Record.

Zapytania w module Active Record

Ten przewodnik omawia interfejs zapytań modułu Active Record.

Widoki

Layouty oraz renderowanie

Ten przewodnik omawia podstawowe cechy layoutów wykorzystywanych w modułach Action Controller oraz Action View, włączając w to renderowanie, przekierowania, bloki content_for oraz pracę z szablonami i podszablonami.

Helpery formularzy modułu Action View
Lighthouse Ticket

Ten przewodnik omawia sposób wykorzystania wbudowanych helperów do tworzenia formularzy.

Kontrolery

Podstawowe informacje o module Action Controller

Ten przewodnik omawia sposób działania kontrolerów oraz ich rolę w obsłudze żądań przychodzących do twojej aplikacji. Obejmuje m.in. obsługę sesji, filtry, cookies, strumieniowanie danych oraz obsługę wyjątków generowanych przez żądania.

Routing w Ruby on Rails

Ten przewodnik omawia występujący w Railsach mechanizm routingu z punktu widzenia jego użytkownika. Zacznij od niego jeśli chcesz zrozumieć jak używać routingu w swojej aplikacji railsowej.

W głąb Railsów

Obsługa I18N w Ruby on Rails

Ten przewodnik stanowi wprowadzenie do podstawowych koncepcji oraz funkcjonalności interfejsu programistycznego Railsów związanych z tworzeniem aplikacji w różnych wersjach językowych oraz lokalizacyjnych.

Podstawowe informacje o module Action Mailer
Lighthouse Ticket

Ten przewodnik opisuje sposób używania modułu Action Mailer do wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych.

Testowanie aplikacji railsowej
Lighthouse Ticket

Przewodnik ten stanowi dosyć obszerne wprowadzenie do jednostkowego oraz funkcjonalnego testowania aplikacji railsowej. Obejmuje wszystko począwszy od pytania "Czym jest test?" skończywszy na API dostępnym w testach

Bezpieczeństwo w Ruby on Rails

Ten przewodnik opisuje częste problemy związane z bezpieczeństwem w aplikacjach internetowych i pokazuje jak ich uniknąć stosując Railsy.

Debugowanie w Ruby on Rails

Ten przewodnik opisuje jak debugować aplikację railsową. Obejmuje różne sposoby usuwania błędów oraz jak zrozumieć to co dzieje się ,,pod powierzchnią'' twojego kodu.

Testowanie wydajności aplikacji railsowej

Ten przewodnik obejmuje sposobu mierzenia wydajności oraz profilowania aplikacji railsowej.

Konfiguracja aplikacji

Ten przewodnik omawia konfigurację podstawowych ustawień w aplikacji railsowej.

Narzędzia linii poleceń oraz zadania Rake
Lighthouse Ticket

Ten przewodnik omawia narzędzia dostępne w linii poleceń oraz zadania Rake dostarczane wraz z Railsami.

Cache'owanie w Ruby on Rails
Lighthouse Ticket

Ten przewodnik omawia różne sposoby cache'owania dostarczane standardowo przez platformę Ruby on Rails.

Rozszerzanie platformy

Podstawy tworzenia pluginów dla Ruby on Rails
Lighthouse Ticket

Ten przewodnik omawia sposób budowania pluginów, w celu rozszerzenia funkcjonalności Railsów.

Rails on Rack

Ten przewodnik omawia integracje Railsów i Racka oraz sposób współpracy z innnymi komponentami tego narzędzia.

Adding Generators

This guide covers the process of adding a brand new generator to your extension or providing an alternative to an element of a built-in Rails generator (such as providing alternative test stubs for the scaffold generator).

Contributing to Rails

Contributing to Rails

Rails is not "somebody else's framework." This guide covers a variety of ways that you can get involved in the ongoing development of Rails.

API Documentation Guidelines

This guide documents the Ruby on Rails API documentation guidelines.

Release Notes

Ruby on Rails 3.0 Release Notes

Release notes for Rails 3.0.

Ruby on Rails 2.3 Release Notes

Release notes for Rails 2.3.

Ruby on Rails 2.2 Release Notes

Release notes for Rails 2.2.