Definiowanie zachowania obiektów

Metody instancyjne i klasowe, klasy abstrakcyjne, interfejsy


apohllo@agh.edu.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

konsultacje: wtorek 15:30 - 18:00, pokój 4.61

Definiowanie (publicznego) zachowania

In [200]:
enum SpeedUnit {
  KMH, MS
}
In [201]:
class Speed {
  public double value;
  public SpeedUnit unit;
}
In [202]:
class SpaceShip {
  private Speed speed;

  public SpaceShip(){
    this.speed = new Speed();
    this.speed.unit = SpeedUnit.MS;
  }

  public void accelerate(Speed delta){
    if(delta.unit == this.speed.unit && delta.value > 0) {
      this.speed.value += delta.value;
    }
  }
}
In [203]:
class LandVehicle {
  private Speed speed;

  public LandVehicle(){
    this.speed = new Speed();
    this.speed.unit = SpeedUnit.KMH;
  }

  public void accelerate(Speed delta){
    if(delta.unit == this.speed.unit) {
      this.speed.value += delta.value;
    }
  }
}
In [204]:
class Speed {
  private double value;
  private SpeedUnit unit;

  public Speed(double value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
  
  public Speed add(Speed that){
    if(this.unit == that.unit){
      return new Speed(this.value + that.value, this.unit);
    } else {
      return this; // lepiej rzucić wyjątek lub dokonać konwersji
    }
  }
  
  public boolean isAboveZero(){
    return value > 0;
  }
}
In [206]:
class SpaceShip {
  private Speed speed;

  public SpaceShip(){
    this.speed = new Speed(0, SpeedUnit.MS);
  }

  public void accelerate(Speed delta){
    if(delta.isAboveZero()) {
      this.speed = this.speed.add(delta);
    }
  }
}
In [207]:
class LandVehicle {
  private Speed speed;

  public LandVehicle(){
    this.speed = new Speed(0, SpeedUnit.KMH);
  }

  public void accelerate(Speed delta){
    this.speed = this.speed.add(delta);
  }
}

Modyfikacja zachowania w klasie dziedziczącej

In [208]:
Speed speed0 = new Speed(10, SpeedUnit.KMH);
speed0.toString();
Out[208]:
REPL.$JShell$17BCS$Speed@7cdb2ef8
In [149]:
class Speed {
  private double value;
  private SpeedUnit unit;
  
  public Speed(double value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
  
  @Override // <- nie jest wymagane, żeby zadziałało
  public String toString(){
    return "" + value + " " + unit;
  }
}
In [146]:
Speed speed1 = new Speed(10, SpeedUnit.KMH); // <---- Speed
speed1.toString();
Out[146]:
10.0 KMH
In [147]:
Object speed2 = new Speed(10, SpeedUnit.KMH); // <---- Object!
speed2.toString();
Out[147]:
10.0 KMH

Rozszerzenie zachowania klasy nadrzędnej

In [151]:
class Speed {
  private double value;
  private SpeedUnit unit;

  public Speed(double value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }

  @Override
  public String toString(){
    return super.toString() + " " + value + " " + unit;
  }
}
In [152]:
Speed speed1 = new Speed(10, SpeedUnit.KMH);
speed1.toString();
Out[152]:
REPL.$JShell$17FT$Speed@3e37b0bf 10.0 KMH

Pola vs. metody

In [154]:
enum SpeedUnit {
  MS, KMH, MA
}
In [158]:
class Speed {
  public double value = 0;
  public SpeedUnit unit = SpeedUnit.MS;
}
In [159]:
class SuperSonicSpeed extends Speed {
  public double value = 10;
  public SpeedUnit unit = SpeedUnit.MA;
}
In [160]:
Speed speed1 = new Speed();
System.out.println(speed1.unit);
System.out.println(speed1.value);
MS
0.0
In [161]:
Speed speed2 = new SuperSonicSpeed(); // <--- zmienna typu Speed
System.out.println(speed2.unit);
System.out.println(speed2.value);
MS
0.0
In [162]:
SuperSonicSpeed speed3 = new SuperSonicSpeed(); // <--- zmienna typu SuperSonicSpeed
System.out.println(speed3.unit);
System.out.println(speed3.value);
MA
10.0

Modyfikator private

In [164]:
class Speed {
  protected static final double MS_TO_KMH_RATIO = 3.6;
  
  protected double value;
  protected SpeedUnit unit;
  
  public Speed(double value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
  
  public Speed add(Speed that){
    return new Speed(this.value + that.convert(this.unit), this.unit);
  }
  
  public Speed subtract(Speed that){
    return new Speed(this.value - that.convert(this.unit), this.unit);
  }
  
  public String toString() {
    return "" + this.value + " " + this.unit;
  }

  private double convert(SpeedUnit target){
    if(this.unit == SpeedUnit.KMH && target == SpeedUnit.MS){
      return this.value / MS_TO_KMH_RATIO;
    } else if(this.unit == SpeedUnit.MS && target == SpeedUnit.KMH){
      return this.value * MS_TO_KMH_RATIO;
    } else {
      // pozostałe przypadki
      return this.value;
    }
  }  
}
In [166]:
Speed speed1 = new Speed(10, SpeedUnit.MS);
Speed speed2 = new Speed(36, SpeedUnit.KMH);
speed2.add(speed1);
Out[166]:
72.0 KMH
In [167]:
speed1.convert(SpeedUnit.MS);
|  speed1.convert(SpeedUnit.MS);
convert(SpeedUnit) has private access in Speed

In [172]:
class SuperSonicSpeed extends Speed {
  public SuperSonicSpeed(double value){
    super(value, SpeedUnit.MA);
  }
  
  public Speed subtract(SuperSonicSpeed that){
    return new Speed(this.value - that.convert(this.unit), this.unit);
  }

  public double convert(SpeedUnit target){
    return 0;
  }
}
In [173]:
SuperSonicSpeed speed1 = new SuperSonicSpeed(10);
SuperSonicSpeed speed2 = new SuperSonicSpeed(10);
speed1.add(speed2);
Out[173]:
20.0 MA
In [171]:
SuperSonicSpeed speed1 = new SuperSonicSpeed(10);
SuperSonicSpeed speed2 = new SuperSonicSpeed(10);
speed1.subtract(speed2);
Out[171]:
10.0 MA

Modyfikator protected

In [174]:
class Speed {
  private static final double MS_TO_KMH_RATIO = 3.6;
  
  private double value;
  private SpeedUnit unit;
  
  public Speed(double value, SpeedUnit unit){
    this.value = value;
    this.unit = unit;
  }
  
  public Speed add(Speed that){
    return new Speed(this.value + that.convert(this.unit), this.unit);
  }
  
  public Speed subtract(Speed that){
    return new Speed(this.value - that.convert(this.unit), this.unit);
  }
  
  public String toString() {
    return "" + this.value + " " + this.unit;
  }
  
  protected double convert(SpeedUnit target){
    if(this.unit == SpeedUnit.KMH && target == SpeedUnit.MS){
      return this.value / MS_TO_KMH_RATIO;
    } else if(this.unit == SpeedUnit.MS && target == SpeedUnit.KMH){
      return this.value * MS_TO_KMH_RATIO;
    } else {
      return this.value;
    }
  }  
}
In [175]:
class SuperSonicSpeed extends Speed {
  public SuperSonicSpeed(double value){
    super(value, SpeedUnit.MA);
  }

  protected double convert(SpeedUnit target){
    return 0;
  }
}
In [177]:
Speed speed1 = new SuperSonicSpeed(10);
Speed speed2 = new SuperSonicSpeed(10);
speed1.add(speed2);
Out[177]:
10.0 MA

Modyfikator final

In [178]:
class Speed {
  protected final double convert(SpeedUnit target){
    if(this.unit == SpeedUnit.KMH && target == SpeedUnit.MS){
      return this.value / MS_TO_KMH_RATIO;
    } else if(this.unit == SpeedUnit.MS && target == SpeedUnit.KMH){
      return this.value * MS_TO_KMH_RATIO;
    } else {
      return this.value;
    }
  }  
}
In [179]:
class SuperSonicSpeed extends Speed{
  public SuperSonicSpeed(double value){
    super(value, SpeedUnit.MA);
  }

  protected double convert(SpeedUnit target){
    return 0;
  }
}
|      super(value, SpeedUnit.MA);
constructor Speed in class Speed cannot be applied to given types;
 required: no arguments
 found: double,SpeedUnit
 reason: actual and formal argument lists differ in length

|    protected double convert(SpeedUnit target){
|      return 0;
|    }
convert(SpeedUnit) in SuperSonicSpeed cannot override convert(SpeedUnit) in Speed
 overridden method is final

Modyfikator static (metody klasowe)

In [180]:
class Speed {
  private double value = 10;
  
  public String toString(){
    return this.value + "";
  }
  
  public void run(){
    main(null);
  }
  
  public static void main(String[] args){
    Speed speed1 = new Speed();
    System.out.println(speed1);
  }
}
In [181]:
Speed.main(null);
10.0
In [184]:
Speed speed = new Speed();
speed.run();
10.0
In [188]:
class Speed {
  private final double value;
  
  private static Map<Double, Speed> instances = new HashMap<>();

  private Speed(double value){
    this.value = value;
  }

  public static Speed create(double value){
    if(instances.containsKey(value)){
      return instances.get(value);
    } else {
      Speed instance = new Speed(value);
      instances.put(value, instance);
      return instance;
    }
  }
}
In [187]:
Speed speed1 = Speed.create(10);
Speed speed2 = Speed.create(10);

speed1 == speed2
Out[187]:
true

Dziedziczenie a metody statyczne

In [189]:
class Speed {
  private double value;

  private static Map<Double, Speed> instances = new HashMap<>();

  protected Speed(double value){
    this.value = value;
  }
  
  public String toString(){
    return "" + this.value;
  }

  public static Speed create(double value){
    if(instances.containsKey(value)){
      return instances.get(value);
    } else {
      Speed instance = createInstance(value);
      instances.put(value, instance);
      return instance;
    }
  }
  
  protected static Speed createInstance(double value){
    return new Speed(value);
  }
}
In [190]:
class SuperSonicSpeed extends Speed {
  private SuperSonicSpeed(double value){
    super(value);
  }
  
  protected static SuperSonicSpeed createInstance(double value){
    return new SuperSonicSpeed(value * 10);
  }
}
In [191]:
Speed speed = SuperSonicSpeed.create(10);
speed
Out[191]:
10.0

Wzorzec Factory

In [193]:
class Speed {
  private double value;
  
  // modyfikator domyślny dla konstruktora
  Speed(double value){
    this.value = value;
  }
}

class SpeedFactory {
  private Map<Double, Speed> instances = new HashMap<>();
  
  public Speed create(double value){
    if(instances.containsKey(value)){
      return instances.get(value);
    } else {
      Speed instance = new Speed(value);
      instances.put(value, instance);
      return instance;
    }
  }
}
In [194]:
SpeedFactory factory = new SpeedFactory();
Speed speed1 = factory.create(10);
Speed speed2 = factory.create(10);
speed1 == speed2;
Out[194]:
true

Antywzorzec

In [ ]:
class Speed {
  public static Speed toMs(Speed speed1){
    return new Speed(speed1.convert(SpeedUnit.MS), SpeedUnit.MS);
  }
}

Speed speed1 = new Speed(10, SpeedUnit.MS);
Speed.toMs(speed1);

// vs.

speed1.toMs();

Modyfikator abstract

In [195]:
abstract class AbstractSpaceShip {
  private Speed speed;
  
  public AbstractSpaceShip(){
    this.speed = new Speed(0, SpeedUnit.MS);
  }
  
  public abstract void start();
  
  public abstract void land();
}
In [ ]:
class Rocket extends AbstractSpaceShip {
  private Engine engine;
  private Parachute parachute;

  public void start(){
    engine.start();
  }
  
  public void land(){
    parachute.open();
  }
}
In [ ]:
class SpaceShuttle extends AbstractSpaceShip {
  private List<Booster> boosters;
  
  public void start(){
    for(Booster booster : boosters){
      booster.start();
    }
  }
  
  public void land(){
    descend(new Distance(10, DistanceUnit.KM));
  }
  
  private void descend(Distance distance){
    //...
  }
}

In [ ]:
// aliens are coming... 

List<AbstractSpaceShip> spaceFleet = new LinkedList<>();
spaceFleet.add(new Rocket());
spaceFleet.add(new SpaceShuttle());

for(AbstractSpaceShip ship : spaceFleet){
  ship.start();
}

// rescue the World, then...

for(AbstractSpaceShip ship : spaceFleet){
  ship.land();
}

Interfejs (aka międzygębie)

In [196]:
interface ISpaceShip {
  void start();
  void land();
}
In [197]:
class Rocket implements ISpaceShip {
  public void start(){
    //...
  }
  
  public void land(){
    //...
  }
}
In [198]:
class SpaceShuttle implements ISpaceShip {
  public void start(){
    //...
  }

  public void land(){
    //...
  }
}
In [199]:
// aliens are coming... 

List<ISpaceShip> spaceFleet = new LinkedList<>();
spaceFleet.add(new Rocket());
spaceFleet.add(new SpaceShuttle());

for(AbstractSpaceShip ship : spaceFleet){
  ship.start();
}

// rescue the World, then...

for(AbstractSpaceShip ship : spaceFleet){
  ship.land();
}
|  for(AbstractSpaceShip ship : spaceFleet){
incompatible types: ISpaceShip cannot be converted to AbstractSpaceShip
In [ ]:
interface ISpaceShip {
  void start();
  void land();
  // nowa metoda
  void launchMissile();
}

Modyfikator default

In [ ]:
interface ISpaceShip {
  void start();
  void land();
  
  // nowość w Javie 8.0
  default void launchMissile(){
    InterplanetarySystem.out.
      println("Włamujemy się emacsem przez sendmeila");
    InterplanetarySystem.out.
      println("omijając potrójną ścianę ogniową");
  }
}

Dziedziczenie vs. kompozycja

In [ ]:
abstract class Car {
  public void openDoor(DoorSpecification doorSpec){
    doors.get(doorSpec).open();
  }
  
  public abstract void drive();
}
In [ ]:
class GasolineCar extends Car {
  private GasolineEngine engine;
  
  public void drive(){
    engine.deliverGasoline();
    engine.igniteGasoline();
    //...
  }
}
In [ ]:
class ElectricCar extends Car {
  private List<WheelMotor> motors;
  
  public void drive(){
    for(WheelMotor motor : motors){
      motor.rotate();
    }
  }
}
In [ ]:
class Car {
  private IDriveSystem driveSystem;
  
  public Car(IDriveSystem driveSystem){
    this.driveSystem = driveSystem;
  }
  
  public drive(){
    this.driveSystem.drive();
  }
}
In [ ]:
interface IDriveSystem {
  void drive();
}

class ElectricDriveSystem implements IDriveSystem {
  //...
}

class GasolineDriveSystem implements IDriveSystem {
  //...
}
In [ ]:
Car car = new Car(new GasolineDriveSystem());