Stan obiektów w Rubim


dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl

apohllo@agh.edu.pl

http://apohllo.pl/dydaktyka/programowanie-obiektowe

konsultacje: wtorek 15:30 - 18:00, pokój 4.61

In [ ]:
class Speed
 def initialize(value)
  @value = value
 end
 
 def to_s
  "Speed: " + @value.to_s
 end
end
In [ ]:
speed1 = Speed.new(10)
speed2 = Speed.new(20)

puts speed1
puts speed2
In [ ]:
class Speed
 def initialize(value, unit)
  @value = value
  @unit = unit
 end
 
 def to_s
  "Speed #{@value} #{@unit}"
 end
 
 def +(other)
  if @unit == other.@unit          # <--------------!
   Speed.new(@value + other.@value, @unit) # <--------------!
  else
   self # lepiej rzucić wyjątek
  end
 end
end

In [ ]:
class Speed
 attr_reader :unit, :value
  
 def initialize(value, unit)
  @value = value
  @unit = unit
 end
  
 def to_s
  "Speed #{@value} #{@unit}"
 end
 
 def +(other)
  if @unit == other.unit
   Speed.new(@value + other.value, @unit)
  else
   self
  end
 end
end
In [ ]:
speed1 = Speed.new(10, :KMH)
speed2 = Speed.new(20, :KMH)

speed3 = speed1 + speed2

puts speed3

In [ ]:
class SpaceShip
 def initalize(speed)
  @speed = speed
 end
  
 def accelerate(speed)
  @speed += speed
 end
end

Atrybuty a dziedziczenie

In [ ]:
class Speed
 attr_reader :unit
 
 def initialize(unit)
  @unit = unit
 end
end
In [ ]:
class Speed1D < Speed
 attr_reader :value
 
 def initialize(unit, value)
  super(unit)
  @value = value
  @unit = :KMH
 end
end
In [ ]:
speed1 = Speed1D.new(10, :MS)
speed1.unit #=> :KMH

Zunifikowany dostęp do atrybutów

In [ ]:
class Speed
 attr_accessor :unit
 
 def initialize(unit)
  @unit = unit
 end
end
In [ ]:
speed1 = Speed.new(:KMH)
puts speed1.unit()
speed1.unit=(:MPH)
puts speed1.unit
speed1.unit = "abc"
puts speed1.unit
In [ ]:
class Speed
 attr_reader :unit
 VALID_UNITS = [:KMH, :MPH]

 def initialize(unit)
  @unit = unit
 end

 def unit=(new_value)
  if VALID_UNITS.include?(new_value)
   @unit = new_value
  end
 end
end
In [ ]:
speed1 = Speed.new(:KMH)
puts speed1.unit
speed1.unit = :MPH
puts speed1.unit
speed1.unit = "abc"
puts speed1.unit

Pytania?