Prezentacje z zajęć:

  1. Historia Internetu
  2. Protokoły sieciowe
  3. Bezpieczeństwo komunikacji sieciowej
  4. Aplikacje webowe
  5. Semantic Web

Terminy egzaminu w roku akademickim 2015/2016: